Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

26. 9. 2012

 

Informace pro rodiče


 

Společná třídní schůzka proběhne v naší třídě ve čtvrtek 11. října 2012 od 17.00hodin. Seznámím Vás s některými akcemi v letošním školním roce a s tím, co nás čeká ve 2.třídě. Abychom splnili „dluh“ ze ŠVP, přineste, prosím, na tuto schůzku podepsané bílé tričko velikosti Vašeho dítěte. Ve škole je budeme společně batikovat (platí pro všechny děti ze třídy).


 

Stručné informace o jednotlivých předmětech:

Český jazyk

             Mluvnice

V současné době by děti měly poznat, vytvořit a správně napsat větu. Odpovědět na otázky typu: kolikátá je to věta, kolik má slov,... Každý by měl dokázat ze zadaných slov sestavit smysluplnou větu.

            Čtení

Stále procvičujeme techniku a porozumění čtenému textu. Pro všechny děti je nutné číst doma nahlas alespoň chvilku denně (i když není přímo DÚ ze čtení). Učebnice Čj a čítanka jsou těžké, děti si je mohou po obalení nechávat ve škole.

             Psaní

Procvičujeme opis, přepis a diktát písmen, slov i vět. Zdokonalujeme psaní tvarů písmen a jejich napojování. Vedu děti k tomu, aby si svoji práci vždy pečlivě zkontrolovaly (tečky, čárky, háčky). Děti mají u sebe v tašce oranžové plastové pouzdro, kde mají pomocnou kartičku s psacími písmeny. Postupně jim sem budu přidávat i další pomůcky. Toto pouzdro musí nosit denně do školy, aby ho mohly používat.

Matematika

Opakovali jsme všechny typy příkladů na sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku. Děti by je měly již umět vypočítat velmi rychle a bez chyb. Nyní jsme začali sčítat s přechodem desítky pomocí rozkladů typu:

 

7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15

      /\

    3 5


 

Je nutné, aby tento postup všichni žáci uměli, aby později počítali automaticky. Totéž bude platit i u odčítání s přechodem desítky.


 

V současné době se již kvalita nabytých vědomostí u jednotlivých dětí dost liší. Také pracují velmi rozdílným tempem. Pro oba hlavní předměty tedy platí, že děti dostávají základní práci a po jejím splnění pracují na náročnějších úkolech a cvičeních.

Prvouka.

Věnovali jsme se tématu „Škola“, opakovali jsme učivo z 1. třídy: dny v týdnu, měsíce v roce, roční období. Je nutné, aby se v tomto učivu již všichni bezpečně orientovali. Přednostně jsem zařadila kapitolu „Ovoce a zelenina“, dále se budeme věnovat tématu „Podzim“. Moc děkuji všem rodičům za množství různých druhů ovoce a zeleniny, které jste na ukázku poslali.


 

Posílám domů k nahlédnutí pracovní listy v deskách (červené-Čj, modré-Ma, žluté-čtení). Prosím, podepište se, že jste desky viděli k měsíci září. Dále posílám bílý sešit „Kontrolníček“, zelený sešit na český jazyk a červený sešit na matematiku. Vše si, prosím, spolu s dětmi prohlédněte a v pondělí pošlete zpět do školy.


 

S pozdravem

                                         Vlasta Smetanová